Uitgangspunten Mediteer Online


1) Geef dagelijks aandacht aan je mentale gezondheid en emotionele balans

Mentale gezondheid is net zo belangrijk als je fysieke gezondheid. Mentale gezondheid heeft te maken met je mentale weerbaarheid en een evenwichtig stresssysteem. Dat betekent dat je werkt aan een sterker en van nature meer ontspannen zenuwstelsel. Je bent beter emotioneel in balans. En wanneer een hectische situatie je op de proef stelt, antwoord je adequater hierop en herstel je sneller. Daardoor houd je meer energie over voor wat in jouw leven belangrijk is en wat jou gezond, gelukkig en vitaal houdt. Meditatie helpt je om dagelijks aan je mentale gezondheid te werken en emotioneel beter in balans te zijn.

2) Zorg voor een goed gereguleerd stress systeem

Mindfulness is ontwikkeld om beter om te gaan met stressvolle situaties. Het is ontwikkeld voor de drukke westerse mens. Door bewust te worden wat voor jou een stressvolle situatie is en andere manieren geven om daar op te antwoorden. Door hier eerder van bewust te zijn en de keuze te hebben hier wat mee te doen, kies je voor een betere balans van je zenuwstelsel. Mediteren is de manier om je bewust te maken van stressvolle situaties en daar direct mee om te gaan. De focus van Mediteer Online ligt op het ondersteunen van mensen om om te gaan met de hectiek van de dagelijkse werkelijkheid: het combineren van werk en privé, de overgang van studie naar het werkzame leven, het grootbrengen en opvoeden van kinderen, de zorg voor kwetsbare naasten.

Het is echter niet makkelijk om in stressvolle situaties, wanneer er veel emoties zijn, rustig te gaan zitten mediteren. Daarom zijn actieve meditaties steeds populairder. Ze helpen om overtollige stress en mentale druk eerst los te laten voordat je in stilte kan gaan mediteren. Daarnaast helpen de rustigere bewegende meditatievormen, zoals meditatief bewegen, adem oefeningen en unwinding om je (autonome) zenuwstelsel tot rust te laten komen.

3) Aandacht voor jezelf maakt je leven lichter

Het oude gezegde ‘an apple a day keeps the doctor away’ blijkt meer waarheid te bevatten dan algemeen gedacht. Dagelijks mediteren en daarmee aandacht geven aan jezelf ondersteunt je mentale gezondheid. Wanneer je mentaal gezond bent en emotioneel in balans, valt het leven je lichter. Mediteer Online heeft niet de bedoeling om door meditatie andere bewustzijnstoestanden te bereiken. Het gaat er niet om verlicht te worden, maar om je leven lichter te maken.

4) Zelfontwikkeling is bijdragen aan een gelukkiger omgeving

Mediteren is je eigen geest leren kennen. Door rust en stilte, wordt steeds zichtbaarder hoe de geest werkt. Hoe je denkt, voelt en bent. Wanneer je steeds dieper met jezelf verbonden bent en kan zien waarom je doet wat je doet, ontstaat inzicht in jouw handelen in relatie tot wat er om jou heen gebeurt. Hoe en waarom reageer je zoals jij reageert. Reacties gebeuren vaak in relatie tot gebeurtenissen waar andere mensen bij betrokken zijn. Hoe meer je hiervan bewust bent, hoe beter je kan kiezen hoe je in de wereld wilt staan en wat jouw bijdrage is aan een open, veilige, betrouwbare en gelukkige omgeving.

5) Mediteren voor iedereen toegankelijk maken

Niet iedereen heeft tijd om elke dag 45 minuten in stilte te gaan zitten. Of jaarlijks 10 dagen een stilteretraite te volgen. Mediteer Online zorgt voor diverse meditaties en laagdrempelige trainingen, ook voor mensen die weinig tijd hebben om op regelmatige basis in een groep te mediteren. Mensen die zoeken naar een online ondersteuning bij hun meditatie omdat ze weten dat het hen helpt om hun leven lichter te maken. Liever dagelijks 10 minuten mediteren, dan geen meditatie omdat je er de tijd niet voor kan vrijmaken.

Wanneer je vaker mediteert, verandert je behoefte om te mediteren. Ook daar biedt Mediteer Online ruimte voor. Door te variëren in de tijdsduur van de meditatie en meditaties aan te bieden voor beginners en gevorderden.

Meditatie toegankelijk maken voor iedereen, met dankbaarheid voor de kennis die door verschillende tradities is doorgegeven, dat is hoe op Mediteer Online meditaties worden begeleid en kennis wordt gedeeld. Het is geschikt voor iedereen, onafhankelijk van religie.


>